Jul 212011
 

Nationalfeiertag Belgiens heute! Belgien ist wie Bosnien-Herzegowina einer der wenigen verbliebenen multiethnischen Staaten Europas. Die überwältigende Mehrheit aller europäischen Staaten sind demgegenüber seit 1990 Nationalstaaten. Der Blogger entbietet seine besten Wünsche diesem Nachbarland, diesem guten europäischen Partner, der in vielen Stürmen sich als lebendige Demokratie bewiesen hat. Allerdings ist die Lage derzeit nicht gut! Die beiden wichtigsten Volksgruppen des Mehrvölkerstaates, also die Flamen und die Wallonen, können sich nicht auf eine gemeinsame Regierung einigen, was zum langdauernden Politikstillstand geführt hat. Zünglein an der Waage: die sogenannten Rechtspopulisten.

Hören wir die Besorgnisse des Königs:

 Koning België uit zorgen over impasse in ‘politiek getinte’ toespraak :: nrc.nl
De koning waarschuwt de politici voor de blijvende impasse om vier redenen:

Bezorgdheid om de “langste regeringsvorming sinds mensenheugenis”
De crisis wekt bij een “aanmerkelijk deel van de bevolking” onbegrip ten opzichte van de politiek. “Het risico bestaat dat een vorm van poujadisme zou ontstaan die de democratie ernstig kan schaden.”
Het “socio-economische welzijn van alle Belgen” kan worden aangetast als deze toestand aanhoudt
De huidige situatie brengt ongerustheid teweeg bij partners, wat de rol van België in Europa kan schaden en “zelfs het elan van de Europese eenmaking die al voldoende wordt tegengewerkt door de eurosceptici en de populisten”.

 Posted by at 13:59

Sorry, the comment form is closed at this time.